Aankomende wetswijzigingen

Aankomende wetswijzigingen


De Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vaste banen en flexwerk moet verkleinen. Het wetsvoorstel voor deze nieuwe arbeidswet is op 28 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. De WAB bevat een reeks samenhangende maatregelen die in verschillende categorie├źn zijn onder te verdelen: ontslagrecht, flexibele arbeid en WW-premie.

De WAB regelt onder meer:

  • Werknemers krijgen pas na drie jaar recht op een vast contract (nu: twee jaar). Het maximum aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft drie. Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs.
  • Werknemers krijgen direct vanaf indiensttreding recht op een transitievergoeding en niet pas na twee jaar dienstverband, zoals nu. Hier staat tegenover dat de transitievergoeding voor elk jaar dienstverband een derde van het maandsalaris zal bedragen. Dit geldt dus ook voor de dienstjaren van een arbeidsovereenkomst na verloop van tien jaar, die nu nog zwaarder wegen in de berekening.
  • De werkgever krijgt een nieuwe ontslaggrond om werknemers te ontslaan: de i-grond. Met deze mogelijkheid kan hij een ontbindingsverzoek indienen vanwege verschillende ontslaggronden. Hier staat tegenover dat de rechter (naast de transitievergoeding en eventuele billijke vergoeding) ter compensatie een extra vergoeding kan toekennen aan de werknemer. Deze extra vergoeding bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding.
  • Een werknemer met een nulurencontract of min-maxcontract is straks alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als hij minimaal vier dagen van tevoren opgeroepen is.
  • Payrollwerknemers krijgen dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers die direct in dienst zijn bij de werkgever.
  • Werkgevers moeten een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract dan voor werknemers met een vast contract en een vaste arbeidsomvang. De sectorpremie WW komt te vervallen. De aard van de arbeidsovereenkomst moet worden vermeld op de loonstrook.

De bedoeling is dat de WAB per 1 januari 2020 in werking treedt.