Kosten

Kosten

De kosten die u voor juridisch advies en/of bijstand maakt, bestaan uit ons honorarium, kantoorkosten, belaste verschotten en onbelaste verschotten.

Het honorarium zal uiteraard met u worden bespreken. Normaal gesproken is dit: bestede uren x overeengekomen uurtarief.

Het uurtarief is standaard EUR 130,– en kan hoger zijn wanneer de kwestie spoedeisend is. Het aantal uren dat aan uw zaak wordt besteed wordt in een urenstaat verantwoord met een korte beschrijving van de verrichte werkzaamheden, zodat u weet waar u aan toe bent. Het honorarium is exclusief btw. De kantoorkosten bedragen 5% van het honorarium.
Het kan ook gebeuren dat er zogenaamde belaste verschotten in rekening worden gebracht, zoals deurwaarderskosten, en/of onbelaste verschotten, zoals griffierecht. Griffierecht zijn kosten die de Rechtbank, het Hof of de Hoge Raad in rekening brengt om er een procedure te mogen voeren. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de instantie en het soort zaak.