Kosten

De kosten die u voor juridisch advies en/of bijstand maakt, bestaan uit ons honorarium, belaste verschotten en onbelaste verschotten.

Het honorarium zal uiteraard met u worden bespreken. Normaal gesproken is dit: bestede uren x overeengekomen uurtarief.

Het uurtarief is standaard EUR 150,– exclusief BTW (21%) en kan hoger zijn wanneer de kwestie spoedeisend is. Het aantal uren dat aan uw zaak wordt besteed wordt in een urenstaat verantwoord met een korte beschrijving van de verrichte werkzaamheden, zodat u weet waar u aan toe bent.
Daarnaast rekenen bijna alle advocatenkantoren een toeslag voor kleine kosten, zoals fotokopieën, porti, dossierkosten en dergelijke. Maar tijden en werkprocessen veranderen. Digitalisering heeft ook in ons vak veel processen efficiënter gemaakt al geldt dat helaas nog niet voor de rechtspraak. Om die reden brengt HR Legal geen kantoorkosten in rekening. Ook niet in de hogere uurtarieven.
Het kan gebeuren dat er zogenaamde belaste verschotten in rekening worden gebracht, zoals deurwaarderskosten, en/of onbelaste verschotten, zoals griffierecht. Griffierecht zijn kosten die de Rechtbank, het Hof of de Hoge Raad in rekening brengt om er een procedure te mogen voeren. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de instantie en het soort zaak.

Voor korte en/of specifieke opdrachten is het mogelijk een vaste prijsafspraak te maken. Zoals het controleren of het opstellen van een overeenkomst. Informeer naar de mogelijkheden!

No cure no pay is uitsluitend en onder voorwaarden in letselschade- en overlijdensschadezaken toegestaan. Deze specialisatie wordt door HR Legal niet aangeboden.

Een vergoeding in de vorm van een percentage van de opbrengst is nooit toegestaan.

De betalingstermijn is 30 dagen, tenzij er sprake is van een zgn. voorschot declaratie. Dan geldt de afgesproken termijn.